หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุกในการทำงานของบุคลากร [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาของพนักงานส่วนตำบล [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาชองพนักงานจ้าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2