หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 @@ ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง @@
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 2562 จำนวน ๑ วัน โดยองค์การบริหา   26 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม 2562 จำนวน ๑ วัน โดยองค์การบริหารส่วนต   26 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ลูกแว้น พ่อแม่โดนด้วย “จับจริง-ติดจริง-ยึดจริง”    26 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครสวรรค์ออก   ประกาศราคากลางจัดซื้อบ้านหนังสืออัจฉริยะสร้างความรู้สู่ชุมชน บ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1   26 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครสวรรค์ออก   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กเพื่อติดตั้งบริเวณบ้านกองเสบียง หมู่ที่ 1   26 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กปฐมวัยของ สพด.บ้านท่าสุ่ม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง   26 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา และเอกเสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด/อบต.บ้านมะเกลือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร   26 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.๐๖) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) และรถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)   26 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านหัวพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท่าย) และรถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    26 ส.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5088/td>
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-375-509
จำนวนผู้เข้าชม 3,613,505 เริ่มนับ 16 ก.ค. 2555 จัดทำโดย NAXsolution.com