หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)     2