หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบวาระการประชุสภาองค์การบริหารสวนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)