หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)