หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ปะกาศเจตนารมณ์และข้อบังคับ [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข- [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 11 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)     2