หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ2562 รอบเดือนกันยายน [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริการสาธารณะ ประจาปี 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ช่วง 6 เดือนแรก(ตค. 61- มีค.62) [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการปฏิบัตงิานตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)